Hàng ngày chúng ta đều đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn. Chúng sẽ dẫn đến những kết quả tương ứng và điều đó vận hành theo một quy luật vô hình và tạo nên cuộc sống của chúng ta, thậm chí là tạo ra sự sống hay cái chết. Trong câu chuyện dưới đây, diễn giả đã kể lại thời khắc quan trọng xảy ra trong cuộc đời mình khiến anh thức tỉnh và nhận ra một điều vô cùng quan trọng. 

Xin mời bạn xem video sau đây:

Diễn giả chia sẻ:

“… It felt like I’d failed. I hadn’t saved anybody, until later that night, when my dead looked at me and he said, “Brian, If you hadn’t been there, I wouldn’t have known what to do. For the rest of my life, I would have doubted that, if I’d only  know what to do that my dad would still be alive today. Because you were here, and you acted, and you didn’t hesitate. I know it was his time, and I can let him go in peace”.

Sometimes you’ll save exactly who you intend to. Sometimes, someone you didn’t even see or didn’t expect will benefit from your efforts, and sometimes the person you save, will be yourself. And I learned one of the most important lessons I’ve ever learned. You never know whose life you might save by choosing to act.

Ảnh: Thegioitre.vn

Tôi thấy rằng mình đã thất bại. Tôi chẳng cứu được ai cả cho tới đêm hôm đó, khi cha tôi nhìn tôi và nói “Brian. Nếu con không ở đó, bố sẽ không biết phải làm gì”. Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã nghi ngờ điều đó, nếu mà chỉ cần tôi biết rằng mình cần phải làm gì thì cha tôi đã sống tới ngày nay. Bởi vì bạn đã ở đây, bạn đã hành động và bạn không do dự. Tôi biết thời điểm của ông đã tới, và tôi đã để ông ra đi trong bình yên.

Đôi khi bạn sẽ cứu chính xác người mà bạn định cứu. Đôi khi, một ai đó mà bạn thậm chí còn chẳng nhìn thấy hoặc chẳng mong đợi sẽ được hưởng lợi ích gì đó từ nỗ lực của bạn, và đôi khi người bạn cứu sẽ là của bạn. Tôi đã học được một trong những bài học quan trọng nhất trong đời mà tôi từng được học. Bạn sẽ không bao giờ biết được hành động của bạn có thể cứu được cuộc đời ai đó đâu.

Theo Goalcast
Việt Thái Nguyễn (SUB Factory) biên dịch

Từ Khóa: