Học đức ôn hoà của người xưa

Đạo đức - Phong thái 14/05/22, 11:00

Dĩ hoà vi quý, ấy là lẽ sống mà nhiều người mong muốn. Song muốn làm được như vậy, thì có lẽ cần có một tư tưởng đúng đắn cho việc này. Vào thời Xuân Thu có Khổng Tử là người nước Lỗ. Ông được xem là người vạn hạnh ...

Nói sao cho người khác nghe lời?

Nhân sinh cảm ngộ 02/12/21, 10:00

Nói sao cho người khác nghe lời, đó không chỉ là phạm trù kỹ xảo, kỹ năng, mà còn là vấn đề ở tầng sâu hơn... Trong gia đình, công việc cũng như đời sống xã hội, đôi khi chúng ta muốn thuyết phục người khác làm theo ý mình, hoặc ...

End of content

No more pages to load