Một cuộc khảo sát của Rasmussen Reports công bố kết quả hôm thứ Ba (ngày 13/4) cho thấy đa số cử tri nói chung, và đa số cử tri da đen nói riêng, không nhìn nhận rằng Luật nhận dạng cử tri là phân biệt đối xử, Breitbart cho hay.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 11-12/4, và đã đặt câu hỏi với khoảng 1.000 người tham gia rằng: “Các luật yêu cầu nhận dạng có ảnh tại các cuộc bỏ phiếu có phân biệt đối xử với một số cử tri không?”.

Trái với lập luận được lặp đi lặp lại của Đảng Dân chủ và cánh tả ở Hoa Kỳ, kết quả là 62% số người được hỏi trả lời “không”, 29% nói có, và 9 phần trăm cho biết họ vẫn không chắc chắn. Đáng chú ý là, 59% cử tri da đen đồng ý rằng việc yêu cầu giấy tờ tùy thân có ảnh tại các cuộc bỏ phiếu là không phân biệt đối xử.

Ông Biden và nhiều chính trị gia Dân chủ trong chính quyền của ông cho rằng, các biện pháp để bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc bầu cử như yêu cầu nhận diện cử tri đối với bỏ phiếu vắng mặt, đảm bảo an ninh thùng phiếu, và thời gian bỏ phiếu sớm bắt buộc, …là các hình thức đàn áp cử tri. Lãnh đạo Đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer thậm chí còn cho rằng những nỗ lực để bảo đảm tính liêm chính “một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ hiện đại ở Mỹ”.