Hỏi: Tôi là nhân viên ở một công ty kinh doanh, vậy mỗi năm sẽ được khám sức khỏe định kỳ bao nhiêu lần? Trường hợp công ty không thực hiện đầy đủ sẽ bị xử phạt thế nào? (Phương Oanh, TP. HCM)

Trả lời:

Điều 152 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

  • Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là khuyết tật, người chưa thành niên, người cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần.
  • Người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải được khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế.
  • Người sử dụng lao động phải quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động và hồ sơ theo dõi tổng hợp theo quy định của Bộ Y tế.
  • Người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết giờ làm việc phải được người sử dụng lao động bảo đảm các biện pháp khử độc, khử trùng.

Như vậy, những người làm công việc bình thường thì mỗi năm được khám sức khỏe định kỳ 1 lần. Những người làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì 6 tháng phải được khám sức khỏe định kỳ 1 lần.

Đồng thời, khi người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe thì người lao động phải tham gia đầy đủ để lập hồ sơ sức khỏe.

Tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ theo các mức như sau:

  • Phạt tiền 500.000-1 triệu đối với vi phạm dưới 10 người.
  • Phạt tiền 1-2 triệu đối với vi phạm từ 10 người đến dưới 20 người.
  • Phạt tiền 3-5 triệu đối với vi phạm từ 20 người đến dưới 100 người.
  • Phạt tiền 5-10 triệu đối với vi phạm từ 100 người đến dưới 500 người.
  • Phạt tiền 10-20 triệu đối với vi phạm từ 500 người trở lên.

Hồng Hoa (Tổng hợp)