Cảm ngộ ‘Tây Du Ký’: Ôn dịch và thiên tai đều có nguyên do