Cô Xiao Ping là một tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Sống sót sau các cuộc đàn áp đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào những người có đức tin, cô đã tới được vùng đất tự do Hoa Kỳ, và kể lại những năm tháng sống trong “địa ngục trần gian” ở Trung Quốc với Epoch Times.