- Thêm 17 người ở Hà Nội dương tính với nCoV

- Doanh nghiệp lo không thể kéo dài "3 tại chỗ"

- Đồng Nai thêm 226 người dương tính SARS-CoV-2, nhiều ca diễn biến nặng