- Phạt nhà xe chở khách từ TP.HCM về Quảng Trị 22 triệu đồng

- Hàng nghìn người từ TP HCM đổ về quê tránh dịch bằng xe máy

- Công nhân chạy xe máy từ Bình Dương về Huế nhiễm SARS-CoV-2