Quý vị thân mến, con người sống ở trên đời, có ai là không muốn được bình an, hạnh phúc? Nhưng để có được những phúc báo thiện quả này, thì không có con đường nào khác ngoài trọng đức hành thiện. Họa phúc không ngẫu nhiên tìm đến, mà chính là do con người tự chiêu mời. Ngay sau đây là một câu chuyện được chép lại trong sử sách sẽ chứng minh cho điều này, xin mời quý vị cùng đón nghe.