Đường đời mỗi người cũng giống như đường đua marathon trên sân vận động vậy. Con đường ấy có thể kéo dài vô hạn và bạn phải chạy liên tục không ngừng nghỉ. Vậy bạn sẽ lựa chọn cách chạy như thế nào và đích đến cuối cùng ở đâu?

Người có phúc khí hiểu được mọi thứ đến với mình không phải bởi sống nhanh mà nhờ vào sống chậm. Vì sao lại nói như vậy?