0:35 Bắc Kinh lợi dụng hệ thống LHQ như thế nào?

5:45 ĐCSTQ công khai tuyển gián điệp, dùng phương thức đặc vụ để cai trị đất nước