Tin chuyên đề:
Truyện cổ Phật gia: Thứ khó được nhất trên thế gian này là gì?