Vượt 60.000 ca nhiễm, TP HCM đưa ra biện pháp mạnh